Rapport ‘Stress en Hart en Vaat Ziekten’

De Nederlandse hartstichting heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin de rol van stress bij hart en vaatziekten begrijpelijk wordt uitgelegd. De paragraaf over stress management is geschreven door dr.  Jan van Dixhoorn. 2014_02_Stress_enhartenvaatziekten