Week van de Werkstress |16 t/m 20 november

Wist u dat…

…6 miljoen werkenden in Nederland zich wel eens ziek melden vanwege werkstress?
…868.000 Nederlanders burn-outklachten hebben?
…ongeveer 18% van de werknemers zegt dat het geen zin heeft om de werkstress aan te kaarten, omdat de baas de problemen toch niet serieus neemt?
…bijna een kwart niet over werkstress durft te praten, omdat ze bang zijn voor een lage beoordeling?
…45% vreest dat als ze werkstress ter sprake brengen het beeld ontstaat dat ze het werk niet aankunnen?

 

Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Het is belangrijk dat deze signalen bij jezelf of, als leidinggevende bij je medewerkers worden herkend. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress en het stimuleren van werkplezier is belangrijker dan ooit. Daarom is sinds mei 2014 vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een meerjarige campagne voor de aanpak van werkstress.

 

Om deze campagne kracht bij te zetten vindt van 16 tot en met 20 november de Week van de Werkstress plaats. Minister Asscher en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel van de week is om zoveel mogelijk landelijke aandacht te krijgen voor thematiek van werkstress en om werkgevers en werknemers op te roepen in actie te komen en ze hierbij te ondersteunen.