Ademhalen leer je niet uit een boek ‘daar is het te complex voor’

Methode van Dixhoorn is opgenomen in de aanbeveling versie 2.0 dd.3 juni jl. van de KNFG. Ontspanningsinstructie is een onderdeel in de revalidatie van patiënten met (een doorgemaakt) COVID-19. Methode van Dixhoorn is een keurmerk voor adem- en ontspanningstherapie, zoals afgelopen zaterdag nog benoemd in Trouw. De aanbeveling van de KNFG kan ik van harte onderschrijven!

Lees hier het artikel